Marianne Foldberg Steffensen: “Mænd skal køre som kvinder”

Nye tal viser, at mænd er overrepræsenteret i alle typer trafikulykker med personskade. Højere fart og spirituskørsel ser ud til at være mere acceptabelt blandt mænd.

Kvinder kan ikke parkere. Kvinder kører unødvendigt langsomt og skaber lange køer. Kvinder laver ulykker, selv når de holder stille. Fordomme, forestillinger og rygter om kvinder og deres evner eller mange på samme bag rattet er der mange af. Og de lever i bedste velgående. Det kan man se på et par hurtige søgninger på de sociale medier.

Virkeligheden er dig noget langt fra de sejlivede myter. Mænd er nemlig involveret i mange flere ulykker end kvinder. Det gælder både for de mest alvorlige, der koster menneskeliv, og for de mindre personskader. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.

“Jeg synes, det er en god idé, hvis mænd begynder at køre mere som kvinder” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

 

Mænd forulykker alene
Mænd kører generelt flere kilometer, men selv når man korrigerer for, at mænd er mere på vejene og dermed har større sandsynlighed for at lave ulykker, er tendensen den samme. Nemlig at mænd er involveret i langt flere ulykker.

Hverken politiet eller Vejdirektoratet har tal, der viser, om mænd får flere fartbøder end kvinder, og derfor er det heller ikke muligt at konkludere, om mænd generelt set kører hurtigere end kvinder.

“Det vi kan se, er, at mange ulykker er eneulykker forårsaget af høj fart med mænd bag rattet. Det peger på, at mænd kører stærkere, da de oftere er involveret i dem”, siger Marianne Foldberg Steffensen.

 

Mænd drikker og kører bil
Fart er en af de helt store syndere, når det kommer til ulykker. Derfor har Vejdirektoratet også undersøgt, hvad der får særligt mænd til at køre for hurtigt.

“Det, psykologerne fortæller os, er, at det er mere socialt acceptabelt for mænd at køre hurtigt. Det kan i nogle tilfælde give en positiv respons. Det sker ikke for kvinder, ” siger hun.

Kvinder er ikke alene bedre til at holde foden fra speederen, de er også bedre til at adskille alkohol og kørsel.

Fem ud af seks ulykker med en spirituspåvirket fører er mænd. Særligt de unge mænd er involveret i mange ulykker.

Alt i alt går det dog en lille smule i den rigtige retning med trafiksikkerheden i Danmark. Fra 2014 til 2015 har der været et mindre fald i antallet af ulykker med personskade, mens antallet af materiel skade er steget en smule.

Det har dog ikke været muligt at få fat i tal, der indikerer, om kvinderne også her står for færre af uheldene end mænd, da forsikringssekskaberne kun måler på, hvem der er ejeren af den tilskadekomne bil, og ikke på, hvem der kørte den under ulykken.

 

                                                                                                                                                                     Kilde: Søndagsavisen uge 11

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

FEMALE DRIVERS CLUB

Female Drivers Club er en relationsskabende og personligt udviklende netværksklub for kvinder. Der vil være spændende oplevelser med stærke bilbrands, inspirerende foredrag, og masser af goodies og hygge! Skriv dig op allerede i dag, så hører du mere.